Chemung Valley Historical Society
Chemung Valley Historical Society
415 E Water Street
Elmira
NY
14901