Chemung County Humane Society & Spca, Inc.
Chemung County Humane Society & Spca, Inc.
State Route 352
Elmira
NY
14903-7933